Saturday, June 2, 2018

[Update] Mod Free Fire v1.17.4 v2 - Thay Đạn Nhanh, Tăng Giáp, Auto HeadShot , Tăng Speed Và ....

[Update] Mod Free Fire v1.17.4 v2 - Thay Đạn Nhanh, Tăng Giáp, Auto HeadShot , Tăng Speed Và ....
Thông tin: Garena Free Fire v1.17.4 Mod


 Dung lượng: 52Mb


 Chức năng:

 - Thay đạn nhanh (NEW).

 - Tăng giáp cơ bản lên 25% ( Giảm thiệt hại khi bị bắn ban đầu) (NEW).

 - Giảm sát thương bo 10% (Hoạt động hiểu quả ở bo thứ 3 trở đi) (NEW).

 - Tăng speed chạy 1.5x (NEW).

 - Auto Heashot 90% ( Hoạt động hiệu qủa khi bắn tầm gần) (NEW).

 - Auto Heashot tầm xa sẽ có tỷ lệ 50% (NEW).

 - Tăng dame súng ngắm (1 HIT 1 KILL) (NEW).

 - Anti Band :  Chống khóa nick (NEW).


 - Tăng dame súng lên tới vào đầu 60%, vào thân 30%.

 - Góc nhìn rộng 5x.

 - Nhảy cao.

 - Full đạn ( Mang tính giải trí cao VL).

 - No Fail Dame: Chống lỗi dame

 - Cỏ thấp.

 - Đi và bắn dưới nước.

 - Tăng dí tâm và khóa mục tiêu.

 - Tăng giáp bản thân giảm thiệt hại tới 40%.

 - Fix Lag.

 - Chống lỗi khi dùng Game Guardian.

 - No Root.


Link tải:

 APK: https://goo.gl/k8qnjN
 OBB: https://goo.gl/oa9Tok

Hướng dẫn:

 • Gỡ cài đặt bản đang dùng.
 • Tải File Apk trên và cài đặt.
 • Tải File Obb1.17.4.zip và giải nén ra.
 • Sau khi giải nén ta được thư mục "com.dts.freefireth" . Coppy cả thư mục "com.dts.freefireth" vào đường dẫn "Bộ nhớ máy/Android/obb"
 • Vào game và thưởng thức.

 English Sub:
 • Step 1: download apk mod + obb
 • Step 2: extract obb move to {/android/obb}
 • Step 3: install apk mod
 • Step 4: open game & enjoy


Video test:Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: