Saturday, November 10, 2018

Fix Lag Free Fire 1.24.3 Pro - 3 Phiên Bản Fix Lag, Tối Ưu FPS Ngon Cho AE Lựa Chọn.Thông tin: Fix Lag Free Fire 1.24.3 Pro - 3 Phiên Bản Fix Lag, Tối Ưu FPS Ngon Cho AE Lựa Chọn.
Dung lượng: 1-2Mb

Chức năng:

- 3 Phiên Bản Với 3 Chức Năng Khác Nhau.

Bản V1: Xóa Ảnh Game, Tối Ưu PFS, Giảm Đồ Họa Game, Fix Lag.

Bản V2: Xóa Ảnh Game, Mod Đồ Mặc Định, Tối Ưu PFS, Giảm Đồ Họa Game, Fix Lag.

Bản V3: Xóa Tất Cả, Mod Đồ Mặc Định, Tối Ưu PFS, Giảm Đồ Họa Game, Fix Lag.

Link tải:

Bản V1: https://goo.gl/EQv5cf

Bản V2: https://goo.gl/YjmJK7

Bản V3: https://goo.gl/9wSyXC

Hướng dẫn cài đặt:

- Như Video.


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: