Thursday, January 3, 2019

HACK FREE FIRE OB12 1.25.7 V12 - NHIỀU CHỨC NĂNG BÁ ĐẠO DỄ DÀNG SỬ DỤNG.THÔNG TIN: HACK FREE FIRE OB12 1.25.7 V12 - NHIỀU CHỨC NĂNG BÁ ĐẠO DỄ DÀNG SỬ DỤNG.

DUNG LƯỢNG: 5KB

CHỨC NĂNG HACK:

- BY PASS CHỐNG OUT GAME.

- MỞ KHÓA THIẾT BỊ.

- AIM PRO 1 LẦN BẬT.

- ANTENNA 1 LẦN BẬT.

- ĐẠN CHÙM 1 LẦN BẬT.

- ONE HIT 1 LẦN BẬT.

- KHỒNG GIẬT 1 LẦN BẬT.

- THAY ĐẠN NHANH 1 LẦN BẬT.

- NHẢY CAO 1 LẦN BẬT.

- BẮN NHANH 1 LẦN BẬT.

- XÓA SƯƠNG MÙ 1 LẦN BẬT.

- BĂNG ĐẠN VÔ HẠN.

- TÀNG HÌNH.

- TRỜI TỐI.

- VÔ HẠN ĐẠN.....


LINK TẢI:

- FILE FFOB12FULLV12: http://bit.ly/2QkqKt5


- FILE ZGV11: http://bit.ly/2Tn8Qbh- FILE VÔ HẠN ĐẠN: http://bit.ly/2F4W26j

- GAME GUARDIAN MỚI NHẤT FIX 105/106: http://bit.ly/2LPC9jX

- VIRUAL XPOSED MỚI NHẤT FIX: http://bit.ly/2SwssJS


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- NHƯ VIDEO
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: