Friday, May 3, 2019

FIX LAG FREE FIRE 1.30.2 V33 - FPS CAO MỚI, GIẢM ĐỒ HỌA TỐI ĐA, TỐI ƯU HÓA CHO TEAM 2 VÀ 4 KHÔNG GIẬT LAG.
Thông tin:  FIX LAG FREE FIRE 1.30.2 V33 - FPS CAO MỚI, GIẢM ĐỒ HỌA TỐI ĐA, TỐI ƯU HÓA CHO TEAM 2 VÀ 4 KHÔNG GIẬT LAG.

Dung lượng: 5MB

Chức năng:

- PHIÊN BẢN PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE OB14 1.30.2 3/5/2019.

- XÓA HÌNH ẢNH ĐĂNG NHẬP.

- XÓA HÌNH ẢNH SẢNH CHỜ.

- XÓA HÌNH ẢNH TRONG TRẬN.

- XÓA ĐÁ, XÓA CỘT CAO.

- FPS CAO ẨN MỚI.

- GIẢM ĐỒ HỌA.

- TỐI ƯU HÓA ĐỒ HỌA.

- KHÔNG GIẬT LAG ĐỨNG HÌNH.

- KHÔNG KHÓA NICK.

Link tải:

- File FLFFOB14 V33: https://123link.doctinhot360.site/zWRA4Xw

- File FPS OB14 V2: https://123link.carpartsviet31.site/6IZANExT

- File APK Free Fire 1.30.2 Lite: https://123link.doctinhot360.site/8OOPGp

Hướng dẫn cài đặt:

- Như video.Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: