Wednesday, May 1, 2019

FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 10 V14 - MAP ĐỐI LẬP GIẢM LAG, ỔN ĐỊNH FPS, COMBAT MƯỢT MÀ.
Thông tin: FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 10 V14 - MAP ĐỐI LẬP GIẢM LAG, ỔN ĐỊNH FPS, COMBAT MƯỢT MÀ.

Dung lượng: 25Mb

Chức năng:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.28.2 - MÙA 10 V14.

- XÓA HÌNH ẢNH VIDEO ĐĂNG NHẬP.

MAP ĐỐI LẬP GIẢM LAG NHỎ HƠN MAP GỐC.

- PIC TƯỚNG NHANH.

- VÀO TRẬN NHANH.

- GIÚP COMBAT MƯỢT.

- XÓA HÌNH ẢNH, HIỆU ỨNG SẢNH, HÌNH ẢNH NỀN TƯỚNG.

- MAP CHỈ HOẠT ĐỘNG Ở ĐỒ HỌA THẤP VÀ ĐỒ HỌA TRUNG BÌNH.

- 2 SỰ LỰA CHỌN GIỮA FIX LAG KÈM MOD MAP, VÀ CHỈ RIÊNG MOD MAP CHO AE LỰA CHỌN.

Link tải:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MÙA 10 V14 : https://123link.dieumoila.site/NtB8iHKV

- MOD MAP ĐỐI LẬP : https://123link.carpartsviet97.site/im6MCm

Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO.Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: