Monday, October 14, 2019

FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 12 VỪA ĐẸP VỪA MƯỢT VỚI MAP GỐC 3D, FULL 3 CẤU HÌNH NHẸ CHỈ 5MBThông tin: FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 12 VỪA ĐẸP VỪA MƯỢT VỚI MAP GỐC 3D, FULL 3 CẤU HÌNH NHẸ CHỈ 5MB

Dung lượng: 27Mb

Chức năng:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.31.1.7 V19 - PHIÊN BẢN LITE GIẢM DUNG LƯỢNG MÙA 12 CẬP NHẬT NGÀY 14/10/2019

- MOD MAP GỐC 3D VỪA ĐẸP VỪA NHẸ CHỈ 5MB NHẸ HƠN MAP MẶC ĐỊNH 44MB

+ MAP FULL HD, FULL CẤU HÌNH CÀI ĐẶT.

- FIX LAG DATA MỚI NHẤT

+ FIX FULL LỖI CÁC PHIÊN BẢN TRƯỚC.

+ XÓA ẢNH ĐĂNG NHẬP.

+ XÓA AVATAR.

+ XÓA NỀN SẢNH.


+ XÓA ẢNH TƯỚNG.

+ PIC TƯỚNG NHANH. 

+ VÀO TRẬN NHANH.

+ PHIÊN BẢN DATA TB: KHÔNG XÓA ICON, AVATAR, ICON NGỌC

+ PHIÊN BẢN DATA YẾU:  XÓA ICON, AVATAR, ICON NGỌC

- GIÚP COMBAT MƯỢT TỶ LỆ FPS GIẬT LAG KHUNG HÌNH ỔN ĐỊNH KHÔNG GÂY GIẬT LAG.

- 2 SỰ LỰA CHỌN GIỮA FIX LAG KÈM MOD MAP, VÀ CHỈ RIÊNG MOD MAP.

- KHÔNG LỖI CẬP NHẬT.

- FIX LAG OBB V4 MỚI CỰC MƯỢT KHÔNG LỖI:

+ PHIÊN BẢN CÓ ÂM THANH

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH, KHÔNG CÓ ICON TƯỚNG

+ VÀ NHIỀU CHỨC NĂNG KHÁC....

Link:


- FIX LAG DATA:

- FILE FIX LAG KÈM MOD MAP V19 TB: TẠI ĐÂY

- FILE FIX LAG KÈM MOD MAP V19 YẾU: TẠI ĐÂY

- FILE CHỈ RIÊNG MOD MAP V19: TẠI ĐÂY

- FIX LAG OBB V4:

+ PHIÊN BẢN CÓ ÂM THANH: TẠI ĐÂY

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH: TẠI ĐÂY

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH, KHÔNG CÓ ICON TƯỚNG: TẠI ĐÂY
FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE PHIÊN BẢN LITE GIẢM DUNG LƯỢNG MÙA 12 V19


 


Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO.

Previous Post
Next Post

post written by:

1 comment:

  1. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CQUPz1ERjXtvKIYzj2gTUgYTYDvark4Fcg4Cp-KoLFBABIIiFrzVgwQWgAZ6j68oCyAECqQLC5BTaLEaEPqgDAcgDyQSqBIACT9Dv1vZvvHiTAqWq0exJ2mV7KKVURxKetAX2GIzi1DFLqiF_0mcREtGLIqz2L5ePNhooMljPdg6QC2YaXkdeX15imapAIqvZ3qo6X59u6I8_KFJurncOfeHycDLGp5xw6n9-0wSaEbddZ9PUp2JpKhocdB3ltQbewEYB80eAdS8Xg5TJ2g6ZAGJh_mpFX28YsB3W73Fx_Xnjp9fdd4Mj6JbTWXkU_Lz7HUCZG9xo90H4MHWK5DfVvHY-EPis1UKnovY6uhjjnY5RJ3TiZ08zkKwal3wsDMfKdRveXcU_TQq_nldoBjYWd1kecLtVQAFSxiukwuKiCB6cqlNC-HRMNMAEybTpgOYCiAWfovzLI6AGAtgGAoAHytyUtQGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB5_bG6gHugaoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAfC2hvYBwGgCNrjpwSwCALSCAcIgAEQARgesQm_tgt_HUlJMIAKAZgLAcgLAdgTDYIUERoPd3d3LnppdmdhbWUuY29t&ae=1&num=1&cid=CAASEuRomWU5o9Jsh1swDzYWmhGFAA&sig=AOD64_2Od-HWSP6VQWLZYHZ6AgNaAtZsQw&client=ca-pub-7736171471537248&nb=17&adurl=https://www.danskcopenhagen.co.uk/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI24SRyOOH6AIVjLGWCh3UAAHrEAEYASAAEgI8JfD_BwE

    ReplyDelete