Monday, May 21, 2018

5 Cách Sử Dụng Game Guardian Không Cần Root Mới Nhất 2018.


• 5 Cách Sử Dụng Game Guardian Không Cần Root Mới Nhất 2018.

Hướng dẫn:

B1: Tải và cài phần mềm Game Guardian mới nhất tại đây: https://goo.gl/NC3Rjk


B2: Bắt buộc tải và cài 1 trong các phần mềm dưới đây để sử dụng được Game Guardian không cần root:


• Phần mềm Parallel Space (đã fix lỗi 105, 106): https://goo.gl/F9FqE8

• Phần mềm Virtual Xposed (đã fix lỗi 105, 106): https://goo.gl/gWYtmw

• Phần mềm Parallel Space Lite (đã fix lỗi 105, 106): https://goo.gl/eyD4Ra

• Phần mềm 2Face (đã fix lỗi 105, 106): https://goo.gl/w8upbW

• Phần mềm Go Multiple (đã fix lỗi 105, 106): https://goo.gl/QXMBpu


B3: Cài đặt giống như trong hình và tận hưởng.

• Cách Tải File Trên Ziv Game: https://youtu.be/YTwXUxQ9b_k
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: