Friday, May 25, 2018

[HOT] Mod Free Fire 1.17.3 - Bắn Nhanh 3x, Ăng Ten Fix, Fix Lỗi 105,106 Game Guardian....

[HOT] Mod Free Fire 1.17.3 - Bắn Nhanh 3x, Ăng Ten Fix, Fix Lỗi 105,106 Game Guardian....


Thông tin: Lua script Mod Free Fire 1.17.3 - Bắn Nhanh 3x, Ăng Ten Fix, Ăn Nấm Nhanh, Fix Lỗi 105 106 GG
Chức năng:
- Fix lỗi 105, 106.
- Bắn nhanh 3 chế độ 1,5x, 2x và 3x các súng: AK, M4A1, Scar, Groza, USP, G18.
- Athena Fix: Ăng ten.
- Ăn nấm nhanh.
- Fix lỗi dame.
- Xóa cỏ, trời tối.

Link tải: https://goo.gl/Yk4Nge

Hướng dẫn:
- Chạy lua script bằng Game Guardian.
- Nếu máy bạn chưa root thì có thể xem hướng dẫn chạy Game Guardian không cần root máy tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=pkM4_QsPAFs

Video test và hướng dẫn:Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: