Tuesday, May 29, 2018

[HOT] Hack Người Khổng Lồ CrossFire: Legends VN - Hack Giant CrossFire: Legends VN

[HOT] Hack Người Khổng Lồ CrossFire: Legends VN - Hack Giant CrossFire: Legends VNThông tin: Script Hack Người Khổng Lồ CrossFire: Legends VN - Hack Giant  CrossFire: Legends VN


Chức năng: Người khổng lồ dễ bắn hơn :)

Link tải: https://goo.gl/JVpsNp

Hướng dẫn:
- Chạy Script bằng Game Guardian.
- Đổi cả 3 giá trị về 5. Ai không biết thì có thể xem video test.
- Đổi xong có thể thoát Game Guardian ra để khỏi bị quét hack.
- Nếu máy bạn chư root thì có thể xem hướng dẫn chạY Game Guardian không cần root máy tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=pkM4_QsPAFs
Videos Test:Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: