Friday, May 25, 2018

[HOT] Mod Nhìn Xuyên Tường CrossFire: Legens - Hack Wall CrossFire: LegendsThông tin: Lua script HackWall CrossFire: Legends - Mod Nhìn Xuyên Tường CrossFire: Legends

Chức năng:
- Nhìn xuyên tường đối thủ lẫn đồng đội.
- Hoạt động mod trên mọi map.

Link tải: https://goo.gl/gM4ekK

Hướng dẫn:
- Chạy lua script bằng Game Guardian.
- Nếu máy bạn chưa root thì có thể xem hướng dẫn chạy Game Guardian không cần root máy tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=pkM4_QsPAFs
- Mỗi trận khác nhau cần chạy kịch bản lại.

Video test và hướng dẫn sử dụng:

Previous Post
Next Post

post written by:

1 comment: