Friday, June 1, 2018

Hướng Dẫn Mod Skin Liên Quân Mobile Phiên Bản Đấu Trường Sinh Tử v1.22.1.2

Hướng Dẫn Mod Skin Liên Quân Mobile Phiên Bản Đấu Trường Sinh Tử v1.22.1.2


Thông tin: File Mod Skin Liên Quân Mobile.
Tên file: AllActorInfos.assetbundle
Dung lượng: 156 kb

Chức năng:
- Mod tất cả skin HOT Liên Quân Mobile phiên bản Đấu Trường Sinh Tử v1.22.1.2

Link download: https://goo.gl/NT9VEc

Hướng dẫn:
Cách 1: Làm nhưu trong video.

Cách 2: Tải file AllActorInfos.assetbundle theo link tải ở trên và coppy vào thư mục:
" Bộ nhớ trong - Android - data - com.garena.game.kgvn - files - Resources - 199531 - AssetBundle "

Video test:


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: