Thursday, May 24, 2018

NEW SCRIPT UNDER GROUND FREE FIRE 1.17.3. - ĐỘN THỔ FREE FIRE 1.17.13

NEW SCRIPT UNDER GROUND FREE FIRE 1.17.3. - ĐỘN THỔ FREE FIRE 1.17.3File Script Độn Thổ: https://goo.gl/7ZKBTm

Chưa biết đổi giá trị nào cho hợp. AE test nhé. Gía trị có thể là số âm hoặc số dương, tại mình làm vội lên AE test hộ mình giá trị nào phù hợp nhé.


• Cách Dùng Game Guardian Không Cần Root Máyhttps://youtu.be/4IGqpcqnudc

• Cách Tải File Trên Chanel Ziv Gamehttps://youtu.be/YTwXUxQ9b_k

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: