Monday, June 4, 2018

Hack AA12, HACK LU Phân Biệt CrossFire: Legends - Anti Band, Chống Khóa Nick Mới Nhất.

Hack AA12, HACK LU Phân Biệt CrossFire: Legends - Anti Band, Chống Khóa Nick Mới Nhất.Thông tin: Lua script Hack AA12, HACK LU CrossFire: Legends

Chức năng:

- Hack AA12

- Hack LU Phân BiệtLink tải: 

AA12: https://goo.gl/uk6T29

LU Phân Biệt: https://goo.gl/giJqdv


Hướng dẫn:

- Chạy lua script bằng Game Guardian như video test.- Nếu máy bạn chưa root thì có thể xem hướng dẫn chạy Game Guardian không cần root máy tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=pkM4_QsPAFsPrevious Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: