Tuesday, June 26, 2018

HACK ĐI XUYÊN TƯỜNG FREE FIRE 1.19.0 MỚI VÀ CHUẨN NHẤT HIỆN NAY.

HACK ĐI XUYÊN TƯỜNG FREE FIRE 1.19.0 MỚI VÀ CHUẨN NHẤT HIỆN NAY.Thông tin: Hack đi xuyên tường Fee Fire 1.19.0
Dung lượng: 1Kb
Chức năng:

- Đi xuyên tường Free Fire

Link tải: https://goo.gl/Xu6tb7

Hướng dẫn:

- Chạy hack bằng Game Gurdian như video.
- Nếu máy bạn chưa hack thì có thể dùng GG chayk hack bằng cách sau: https://youtu.be/4IGqpcqnudc

Mẹo: hack càng lâu thì khi tắt hack đi để bắn người thì vẫn có thể đi xuyên tường được.

Video:


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: