Saturday, June 23, 2018

Hack Xuyên Tường Free Fire 1.18.2 - Wall Hack Free Fire 1.18.2

Hack Xuyên Tường Free Fire 1.18.2 -  Wall Hack Free Fire 1.18.2Thông tin: Hack Xuyên Tường Free Fỉre 1.18.2 - Wall Hack.

Dung lượng: 2Kb

Chức năng:

- Hack đi xuyên tường.
- Hạn chế khi bật hack ta không bắn được người nhưng khắc phục bằng cách chuyển về giá trị cũ là bắn được ngon luôn.

Link tải: https://goo.gl/5h5oaS

Hướng dẫn sử dụng:
- Như trong video đã giải thích.

Video:Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: