Monday, June 11, 2018

HOT HACK TÀNG HÌNH FREE FIRE 1.17.4 - PHÂN THÂN CHI THUẬT FREE FIRE

HOT HACK TÀNG HÌNH FREE FIRE 1.17.4 - PHÂN THÂN CHI THUẬT FREE FIRE• Thông tin: Hack Tàng Hình Free Fire 1.17.4

• Dung lương: 1Mb

• Chức năng:
- Hack tàng hình Free Fire

• Link tải: https://goo.gl/Si5QtF

• Hướng dẫn:
- Bước 1: Chọn phạm vi bộ nhớ cho Free Fire chỉ chọn Xa Code
- Bước 2: Vào game nhặt súng tiểu liên hoặc súng trường hoặc lục.
- Bước 3: Chọn vị trí nấp an toàn.
- Bước 4: Chạy file hack vừa tải chọn thực thi kịch bản chọn Hack Ghost ON.
- Bước 5: Đi tìm địch và bắn.
- Bước 6: Khi cần di chuyển vị trí nấp cần Chạy file hack vừa tải chọn thực thi kịch bản chọn Hack Ghost OFF rồi lại Chạy file hack vừa tải chọn thực thi kịch bản chọn Hack Ghost ON.

Lưu ý:
- Vì hack tàng hình theo cơ chế: Phân thân có nghĩa là thân mình vẫn ở chỗ núp nhưng người mình di chuyển ở chỗ khác lại tàng hình nên bạn cần chọn chỗ núp thích hợp và kín đáo.

- Vì hack tàng hình như phân thân nên cần chạy bo, khi núp ở giữa bo chúng ta bật tàng hình và giết.
- Khi bật tàng hình không nhặt được đồ.

• Cách Dùng Game Guardian Không Cần Root Máy: https://youtu.be/4IGqpcqnudc
• Cách Tải File Trên Chanel Ziv Game: https://youtu.be/YTwXUxQ9b_k
• Video Test:Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: