Wednesday, June 20, 2018

MOD Chiến Dịch Huyền Thoại v3.20.22 - One Hit, Bất Tử, Không Giật, Tự Bắn, Chí Mạng 100%, Anti Band.

Thông Tin: MOD Chiến Dịch Huyền Thoại v3.20.22Dung Lượng: 637 Mb

Yêu Cầu ROOT: Không

Tính Năng Mod:

1. Mod bất tử (Sử dụng để đi ải).
2. Mod one hit (Sử dụng để đi ải).
3. Mod auto bắn (Sử dụng để đi ải và PK).
4. Mod giảm giật khi đi PK (Sử dụng để đi ải và PK).
5. Mod bắn luôn luôn chí mạng (Sử dụng để đi ải và PK).
6. Mod bật tắt (on/off) mod khi cần.
7. Anti band chống khóa nick.

Link Tải:

CDHT MOD: https://goo.gl/Xa43px

Ziv Game Smart: http://goo.gl/DUfmBh

Hướng Dẫn Cài Đặt:

1. Gỡ cài đặt bản đang dùng.
2. Tải file CDHT.xapk trên.
3. Tải file Ziv Game Smart và cài đặt.
4. Vào ứng dụng ZG Smart  chọn game CDHT trên và ấn cài đặt.
5. Play game!!!

Video test:

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: