Wednesday, June 27, 2018

MOD FREE FIRE 1.19.0 - Bản Mod Hack Free Fire Đáng Dùng Hiện Nay.

MOD FREE FIRE 1.19.0 -  Bản Mod Hack Free Fire Đáng Dùng Hiện Nay.Thông tin: MOD Free Fire 1.19.0

Dung lượng: 29Mb

Chức năng:

- Nhân vật màu trắng.
- Tăng dame súng ngắm vào đầu 1 phát chết.
- Đi và bắn trên nước.
- Xóa cỏ, cỏ chỉ hiện trong phạm vi 10m.
- Xóa sương.
- Nhảy cao.
- Damage tăng.
- Damage Shootgun x2.
- Tăng tự động dí tâm.
- Giảm giật.
- Thay đạn nhanh.
- Fix Lag.
- Anti Band
- No Root.

Link tải:
APK: https://goo.gl/nijSJr
OBB: https://goo.gl/Qitz88

Hướng dẫn sư dụng:

- Gỡ cài đặt bản đang dùng.

- Tải File Apk trên và cài đặt.

- Tải File OBB1.18.1.zip và giải nén ra.

- Sau khi giải nén ta được thư mục "com.dts.freefireth" . Coppy cả thư mục "com.dts.freefireth" vào đường dẫn "Bộ nhớ máy/Android/obb"

- Vào game và thưởng thức.

 English Sub:

- Step 1: download apk mod + obb

- Step 2: extract obb move to {/android/obb}

- Step 3: install apk mod

- Step 4: open game & enjoy

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: