Thursday, June 28, 2018

MOD Skin Liên Quân Mobile Phiên Bản Chung Kết Thế Giới V1.23.1.2 Miễn Phí, Không Khóa Nick.Thông tin: MOD Skin Liên Quân Mobile Phiên Bản Chung Kết Thế Giới V1.23.1.2.

Dung lượng: 144Kb.

Chức năng:
- Mod ALL Skin Liên Quân Mobile 1.23.1.2.
- Chống Khóa Nick

Link tải: https://goo.gl/x5j4Eo

Hướng dẫn sử dụng:

- Tải file MOD SKIN trên về có tên là "AllActorInfos.assetbundle"
- Coppy file "AllActorInfos.assetbundle" vào thư mục "Bộ nhớ máy/Android/data/com.garena.game.kgvn/Resources/1.23.1/AssetBundle/"
Nếu máy hỏi có ghi đè tập tin không bạn chọn có nhé.

Video test:

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: