Wednesday, June 6, 2018

[NEW] Hack 3 in 1 Free Fire OB7 - No Fail Dame, HeadShot 100%, Antenna New.

[NEW] Hack 3 in 1 Free Fire OB7 -  No Fail Dame, HeadShot 100%, Antenna New.Thông tin: Lua script Hack 3 in 1 Free Fire 1.17.4.
Dung lượng: 1Mb

Chức năng: 

- Hack No Fail Dame: Chống lỗi dame.

- Hack HeadShot 100%: Bắn Vào đầu 100%.

- Hack Antenna v1: Ăng ten ở đầu và cánh tay.

- Hack Antenna v2: Ăng ten ở chỗ nào hở ra da thịt thì có ở chỗ đó.

LƯU Ý: Dùng Game Guardian Để Sử Dụng.

Link tải: https://goo.gl/Z7GZXi

Hướng dẫn:

- Chạy lua script hack bằng Game Guardian.

- Sử dụng giống như video.

• Cách Dùng Game Guardian Không Cần Root Máy: https://youtu.be/4IGqpcqnudc

• Cách Tải File Trên Chanel Ziv Game: https://youtu.be/YTwXUxQ9b_k

Video test: 

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: