Thursday, June 21, 2018

NEW MOD ANTENNA GPS FREE FIRE 1.18.1 - HACK ĂNG TEN 90% FREE FIRE.

NEW MOD ANTENNA GPS FREE FIRE 1.18.1 - HACK ĂNG TEN 90% FREE FIRE.Thông tin: MOD Antenna GPS 1.18.1
Dung lượng: 1Mb

Chức năng:
- Xác định vị trí địch bằng ăng ten GPS ở trên đầu.

Link tải: https://goo.gl/yZR5L4

Hướng dẫn sử dung:

- Chạy thực thi kịch bản Antenna.lua bằng GG.
- Nếu máy bạn chưa root bạn có thể chạy thực thi kịch bản theo hướng dẫn sau:
Cách Dùng Game Guardian Không Cần Root Máy: https://youtu.be/4IGqpcqnudc
- Lam theo clip.


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: