Saturday, June 2, 2018

[NEW] HACK GARENA FREE FIRE 1.17.4 v7 - BAY, ĐỘN THỔ, TRỜI TỐI, ĐỘ NHẠY TÂM NGẮM, XÓA CÂY, NGÃ KHÔNG MẤT MÁU.

[NEW] HACK GARENA FREE FIRE 1.17.4 v7 - BA,Y, ĐỘN THỔ, TRỜI TỐI, ĐỘ NHẠY TÂM NGẮM, XÓA CÂY, NGÃ KHÔNG MẤT MÁU


LƯU Ý: Dùng Game Guardian Để Sử Dụng.

Update ZGv7:

• Sensitivity AIM: Độ Nhạy Tâm Ngắm : Đồi thành 1 cho đến 1000, số càng cao việc di tâm ngắm càng chậm và ngược lại.
• No Tree: Xóa Cây To: Đổi thành 10.
• Ngã Không Mất Máu: Đổi thành -999.
• Night Mode:  Trời tối:  Đổi thành - 1.
• Fly: Bay: Đổi thành 3,7 ấn ngồi rồi đổi lại thành 1.
• Under Ground: Độn thổ: Đổi thành -3,1.

Link tải: https://goo.gl/CRDUu7

• Cách Dùng Game Guardian Không Cần Root Máy: https://youtu.be/4IGqpcqnudc

• Cách Tải File Trên Chanel Ziv Game: https://youtu.be/YTwXUxQ9b_k


Video test:


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: