Monday, June 4, 2018

[NEW] Hack Góc Nhìn Free Fire OB7 - Hack Góc Nhìn Rộng Và Góc Nhìn Thứ Nhất Cực Bá.[NEW] Hack Góc Nhìn Free Fire OB7 -  Hack Góc Nhìn Rộng Và Góc Nhìn Thứ Nhất Cực Bá.
Thông tin: Lua script hack góc nhìn Free Fire 1.17.4 OB7
Dung lương: 1Mb
Chức năng: Hack góc nhìn rộng 10x và hack góc nhìn 1x (góc nhìn thứ nhất)

Link tải:

- Góc nhìn 10x: https://goo.gl/gtijCe
- Góc nhìn 1x: https://goo.gl/tmsYgm


Hướng dẫn:

- Chạy lua script hack bằng Game Guardian.
- Sử dụng giống như video.

Hình ảnh review:

10x:


1x:


• Cách Dùng Game Guardian Không Cần Root Máy: https://youtu.be/4IGqpcqnudc
• Cách Tải File Trên Chanel Ziv Game: https://youtu.be/YTwXUxQ9b_k

Video Test:


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: