Wednesday, June 20, 2018

NEW HACK NO TREE FREE FIRE OB8 1.18.1. - XÓA CÂY CỐI FREE FIRE OB8 1.18.1

NEW HACK NO TREE FREE FIRE OB8 1.18.1. - XÓA CÂY CỐI FREE FIRE OB8 1.18.1
Thông tin: Hack xóa cây cỏ Free Fire OB8
Dung lượng: 1 Kb
Yêu cầu root:  Có hoặc Không

Link tải: https://goo.gl/LQ4qJV

Hướng dẫn sử dụng:
-  Chạy file bằng Game Guardian.
- Nếu máy bạn chưa root hãy làm theo cách này:
Cách Dùng Game Guardian Không Cần Root Máy: https://youtu.be/4IGqpcqnudc
- Thay đổi giá trị như video.

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: