Tuesday, August 28, 2018

Hack Au Mobile: Audition Chính Hiệu v1.8.0816Thông tin: Au Mobile: Audition Chính Hiệu.
Phiên bản: 1.8.0816.
Yêu cầu Root: Không.

Chức năng hack: 

– Menu mod.
– Auto Perfect.
– Auto Cool.
– Auto Good.
– Auto Bad.
– Auto Dance.

Link tải: https://goo.gl/pQgQy1

Hướng dẫn sử dụng:

1. Tải file về.
2. Cài đặt.
3. Vào game.

Previous Post
Next Post

post written by:

1 comment: