Saturday, August 4, 2018

Hack Free Fire 1.21.0 - Hack Head Shot, Tàng Hình, Bước Đệm Ngã, Xoá Cây, Trời Tối.Thông tin: Hack Free Fire 1.21.0 -  Hack Head Shot, Tàng Hình, Bước Đệm Ngã, Xoá Cây, Trời Tối.

Dung lượng: 1Kb

Chức năng:

- Hack HeadShot ( Nếu bị ra số khác ngoài 40 hãy tìm kiếm lại như video ).

- Hack Tàng Hinh.

- Hack Xóa Cây.

- Hack Trời Tối.

- Hack Bước Đệm Ngã.

Link tải: https://goo.gl/LnXCKC

Hướng dẫn sử dụng: 

Lưu ý: Nhớ làm như video để tránh bị diss game.

- Hack HeadShot : Đổi từ 40 về 0 nếu muốn hack, đổi lại về 40 nếu muốn tắt hack. Nếu bị ra số khác ngoài 40 hãy tìm kiếm lại như video ).

- Hack Tàng Hinh: Đổi từ 1000 về 200 để hack, chỉ dùng được súng phóng lựu và boom để giết người.

- Hack Xóa Cây: Đổi từ 60 về -1 và đổi lại giá trị cũ nếu muốn tắt hack.

- Hack Trời Tối: Đổi từ 1e-6 về -1 và đổi lại giá trị cũ nếu muốn tắt hack.

- Hack Bước Đệm Ngã: Đổi từ 100 về từ 0 đến - 999 tùy ý. và đổi lại giá trị cũ nếu muốn tắt hack.

Video:


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: