Thursday, August 2, 2018

Hack Map Game Legend Of Ace v1.5.0 APKThông tin:  Hack Map Legend Of Ace v1.5.0

Dung lượng: 71.03Mb

Chức năng:

- Hiện vị trí địch trên Mini Map.

Link tải: https://goo.gl/M9LCGh

Hướng dẫn sử dụng:

- Tải file trên xuống và cài đặt.
- Vào game đợi load data.

Chú ý: Để có ping thấp thì AE nên fake ip sang USA nhé.


Video:

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: