Friday, August 17, 2018

Hack Nhảy Dù Free Fire 1.21.3 - Nhảy Lên Trời Và Di Chuyển Dễ Dàng.


Thông tin: Hack nhảy dù Free Fire 1.21.3
Dung lượng: 1Mb

Chức năng:

Hack nhảy dù free fire 2 chế độ:
- Bạn nhảy ở ngoài mép bản đồ sẽ xuống nhanh.
- Bạn nhảy ở giữa bản đồ sẽ bay luôn lên trời.


Link tải:  https://goo.gl/8bLwdL

Hướng dẫn sủ dụng:

- Chạy lua script bắng GG như video.

- Nếu máy bạn chưa root bạn nên tham khảo:

Cách Dùng Game Guardian Không Cần Root Máy: https://youtu.be/4IGqpcqnudc

Video:


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: