Wednesday, August 29, 2018

Mod Skin Liên Quân Mobile - Phiên Bản Chiến Trường 2.0.Thông tin:  Mod Skin Liên Quân Mobile - Phiên Bản Chiến Trường 2.0

Dung lượng: 150kb

Yêu cầu Root: Không

Chức năng:

- Mod Skin Tất Cả Tướng.

Link tải: https://goo.gl/V4bajU

Hướng dẫn sử dụng:

1. Tải file mod skin trên về.

2. Coppy vào thư mục:  Bộ nhớ máy - Android - data - com.garena.game.kgvn - files - Resources - 1.24.1 - AssetBundle
Nếu máy hỏi đã có tập tin bạn có muốn ghi đè thay thế không thì bạn chọn có.

3. Vào game.

Video test:


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: