Tuesday, September 18, 2018

Hack Free Fire 1.22.2 - Đi Xe Dưới Lòng Đất - UnderGound Car.Thông tin: Hack Free Fire 1.22.2 - Đi Xe Dưới Lòng Đất - UnderGound Car.

Dung lượng: 1.5Mb

Chức năng:

- Hack đi xe dưới lòng đất - Ride UnderGound.

- Hack độn thổ - Under Ground.

Link tải: https://goo.gl/QRhrcc

Hướng dẫn:

- Tải Script về và chạy bằng Game Guardian

- Chú ý kiếm xe có thể chạy dưới nước để hack.

- Khi nhảy lên xe cần đứng ở chỗ xe có ghi " Lái - Vào "

- Khi chạy xong cript hack thì lái xe vào đất liền nhanh không được ở dưới nước quá lâu xe dẫn đến chết.

Vídeo:Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: