Wednesday, September 19, 2018

Hack Free Fire 1.22.2 - Nhảy Dù Dưới Lòng Đất - No Landing.Thông tin: Hack Free Fire 1.22.2 - Nhảy Dù Dưới Lòng Đất - No Landing.

Dung lượng: 339B

Chức năng:

- Hack nhảy dù dưới lòng đất - No landing.

Link tải: https://goo.gl/YWmkxQ

Hướng dẫn:

- Tải hack về và chạy bằng Game Guardian.
- Vào trận đổi tất cả giá trị thành 2000 rồi khi nhảy dù nhanh tay đổi lại 1000.

Video:Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: