Wednesday, September 12, 2018

Hack Free Fire 1.22.2 - Tàng Hình, Auto HeadShot, Xóa Cây, Trời Tối...Thông tin: Hack Free Fire 1.22.2 - Tàng Hình, Auto HeadShot, Xóa Cây, Trời Tối...

Dụng lượng: 663b

Chức năng:

- Hack Xóa Cây - No Tree.

- Hack Bước Đệm Ngã - Stepping Down.

- Hack Auto HeadShot.

- Hack Trời Tối - Night Mode.

- Độ Nhạy Tâm - Sensitivity.

- Hack Tàng Hình - Hack Ghost.

Link tải: https://goo.gl/Wq44cv

Hướng dẫn sử dung:

- Tải file hack dùng hack bằng Game Guardian.

- Sử dung giống như video.

Video test:


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: