Friday, September 21, 2018

Hack Free Fire 1.22.3 - Bơi Trên Mặt Đất - Swimming On The GroundThông tin: Hack Free Fire 1.22.3 - Bơi Trên Mặt Đất - Swimming On The Ground

Dung lượng: 10Kb

Chức năng:

- Hack bơi trên bờ - swimming on the ground.

Link tải: https://goo.gl/eip1zL

Hướng dẫn:

- Tải hack về và chạy bằng Game Guardian.
- Vào trận kiếm chỗ biển và chạy kịch bản.

Video:Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: