Saturday, September 22, 2018

Hack Free Fire 1.22.3 - Hack Ống Ngắm 3x, 5x, 10x, ... - Hack Scope 3x , 5x , 10x, ...Thông tin: Hack Free Fire 1.22.3 - Hack Ống Ngắm 3x, 5x, 10x,..- Hack Scope 3x , 5x , 10x, ...

Dung lượng: 35Kb

Chức năng:

- Hack ống ngắm 3x.(có link tải)

- Hack ống ngắm 5x. (có link tải)

- Hack ống ngắm 10x. (có link tải)

- Hack ống ngắm tùy ý. (tự làm theo video)

Link tải: 

1. 3x : https://goo.gl/WnpH3i

2. 5x: https://goo.gl/9WsVhZ

3. 10x: https://goo.gl/UnkYWh

Hướng dẫn:

- Tải hack về và chạy bằng Game Guardian.

- Áp dụng cho súng không lắp ống ngắm.

Video:

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: