Tuesday, September 25, 2018

Hack Free Fire 1.22.3 - Wall Hack New - Đi Xuyên Tường, Nhìn Xuyên Tường, Bắn Được Người.Thông tin: Hack Free Fire 1.22.3 - Wall Hack New -  Đi Xuyên Tường,  Nhìn Xuyên Tường,  Bắn Được Người.

Dung lượng: 1.35Kb

Chức năng:

-Wall Hack Test 1.

- Wall Hack Test 2.

Chú ý:

- Không ở lâu trong tường quá dẫn đến đi ra có thể bị chết.

- Ở trong tường không bắn được người.

- Đi xuyên tường không hoạt động mạnh nên không có thể chết được.

Link tải: https://goo.gl/CqsuLb

Hướng dẫn:

- Tải hack về và chạy bằng Game Guardian.

- Có thể dùng 1 trong 2 wall hack.

- Làm đúng như video.

Video:Previous Post
Next Post

post written by:

1 comment: