Friday, September 28, 2018

Hack Free Fire 1.22.4 - Hack Speed Bơi, Lướt Ván, Ngồi, Nằm.Thông tin: Hack Free Fire 1.22.4 - Hack Speed Bơi, Lướt Ván, Ngồi, Nằm.

Dung lượng: 35Kb

Chức năng:

- Hack speed bơi.

- Hack speed lướt ván.

- Hack speed ngồi.

- Hack speed nằm.

Link tải: https://goo.gl/vbr7NC

Hướng dẫn:

- Tải hack về và chạy bằng Game Guardian.

- Vào trận và chạy script hack chứ không chạy ở ngoài.

Video:Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: