Wednesday, September 26, 2018

Hack Free Fire 1.22.4 - Hack Trượt Ván Trên Trời - Windsurfing In The Sky.Thông tin: Hack Free Fire 1.22.4 - Hack Trượt Ván Trên Trời - Windsurfing In The Sky.

Dung lượng: 10Kb

Chức năng:

- Hack trượt ván trên trời.

Chú ý:

- Không đi xuống chỗ dốc rất dễ bị mất máu oan mà không biết tại sao.

- Có thể lấy đồ và bắn được người.

- Không ấn chạy nhanh vì sẽ bị rớt xuống đất.

Link tải: https://goo.gl/QdrGui

Hướng dẫn:

- Tải hack về và chạy bằng Game Guardian.

- Làm như video.

Video:Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: