Saturday, September 29, 2018

Hack Free Fire 1.22.4 - Hack Xóa Cây, Xóa Cỏ, Xóa Bảng Hiệu, Xóa Thùng Hàng, Xóa Tường Rào.Thông tin: Hack Free Fire 1.22.4 - Hack Xóa Cây, Xóa Cỏ, Xóa Bảng Hiệu, Xóa Thùng Hàng, Xóa Tường Rào.

Dung lượng: 35Kb

Chức năng: 

- Hack xóa thùng hàng, tường rào.

- Hack xóa cây,

- Hack xóa cỏ

- Hack xóa bảng hiệu.

CHỈ HIỆN RA NHỮNG THỨ BỊ XÓA KHI Ở GẦN.

Link tải: https://goo.gl/bc95pg

Hướng dẫn:

- Tải hack về và chạy bằng Game Guardian.

- Vào trận và chạy script hack chứ không chạy ở ngoài.

Video:


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: