Thursday, September 27, 2018

Hack Map Liên Quân Mobile 1.24.1.2 - Antiband Chống Khóa Nick Mới Nhất, Nhìn Full Map Thoải Mái.Thông tin: Hack Map Liên Quân Mobile 1.24.1.2 - Antiband Chống Khóa Nick Mới Nhất, Nhìn Full Map Thoải Mái.

Dung lượng: 661Mb

Chức năng:

- Hack nhìn full map.


- Hack nhìn thấy địch trong bụi và trên bản đồ nhỏ.

- Antiband mới nhất chống khóa nick.

Link tải game: 

Các chanel khác lấy về làm video vui lòng ghi nguồn: Ziv Game

1. Liên Quân Hack Map: https://goo.gl/Qeks3x

2. MOD4U: https://goo.gl/FbZhBp

3. Liên Quân: https://goo.gl/6tnnLk

Hướng dẫn cài đặt:

- Gỡ bản Liên Quân Mobile đang dùng.

- Tải tất cả các link tải bên trên về.

- Cài phần mềm thứ 2 và 3.

- Mở app MOD4U lên và ấn vào cài đặt liên quân.

- Mở app thứ 3 lên để vào game nhé.

Video:Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: