Monday, September 24, 2018

Mod Menu Free Fire 1.22.3 - 9 Mod 1 Menu Không Cần Root Bá Vậy Ai Chơi!!!Thông tin: Mod Menu Free Fire 1.22.3 - Mod Menu Không Cần Root Bá Vậy Ai Chơi!!!

Dung lượng: 12Mb

Chức năng:

- Hack 2x Hight Jump - Nhảy cao 2x.

- No Fog, No Tree, No Grass -  Xóa Sương Mù, Xóa Cây, Xóa Cỏ.

- Damage +15% - Tăng Damage 15%.

- Less Recoil -  Không Giật.

- Fly Hack - Hack Bay.

- Aim Lock - Khóa Mục Tiêu.

- Semi Aim Bot - Dí Tâm.

- All Female -  Tất Cả Là Phụ Nữ.

- Freeze Enyemy.


Link tải: https://goo.gl/eHK7kU

Hướng dẫn:

- Tải hack về và cài đặt.

- Vào app vừa cài và chọn REGISTER LATER.

- Chọn LAUNCH LIVE PATCHER.

- Chọn LAUNCH MODDED GAME.

Video:


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: