Thursday, October 18, 2018

Fix Lag Liên Quân Mobile 1.25.1.2 - Fix Lag, Tối Ưu FPS, Combat Mượt MàThông tin: Fix Lag Liên Quân Mobile 1.25.1.2 - Fix Lag, Tối Ưu FPS, Combat Mượt Mà.

Dung lượng: 20Mb

Chức năng:

- Siêu Fix Lag.

- Tối Ưu FPS.

- Combat Mượt Mà.

Link tải: https://goo.gl/86F38D

Link dự phòng: https://goo.gl/pxpNiN

Hướng dẫn sử dụng:

- Như Video


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: