Saturday, October 6, 2018

Hack Free Fire 1.22.4 - Cách Dùng Hack Độn Thổ Mới Nhất - New UnderGround.Thông tin: Hack Free Fire 1.22.4 - Cách Dùng Hack Độn Thổ - UnderGround.

Dung lượng: 1Kb

Chức năng: 

- Hack Độn Thổ - Under Ground

- Có thể bắn người, không chết, có thể nhảy lại lên mặt đất.

Link tải: https://goo.gl/mj2eji

Link dự phòng: https://goo.gl/9h32Qj

Hướng dẫn:

- Tải hack về và chạy bằng Game Guardian.

- Hack theo hướng dẫn cuối video.

Video:

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: