Thursday, October 4, 2018

Hack Free Fire 1.22.4 - Cách Dùng Hack Tàng Hình Và Các Hack Free Fire Hiện Có.Thông tin: Hack Free Fire 1.22.4 - Cách Dùng Hack Tàng Hình Và Các Hack Free Fire Hiện Có.

Dung lượng: 1Kb

Chức năng: 

- Hack Auto Headshot.

- Hack Độ Nhạy Tâm.

- Hack Tàng Hình.

- Hack Xóa Cây.

- Hack Bước Đệm Ngã.

- Hack Nhảy Dù.

- Hack Trời Tối.

Link tải: https://goo.gl/toz2Ga

Link dự phòng: https://goo.gl/hzKvWE

Hướng dẫn:

- Tải hack về và chạy bằng Game Guardian.

- Hack theo video hướng dẫn.

Video:Previous Post
Next Post

post written by:

1 comment: