Tuesday, October 2, 2018

Hack Free Fire 1.22.4 - Hack Antenna Full Không Mất, Người Trắng, Đen - Fix Lỗi Out Game Có Thể Đấu Hạng.
Thông tin: Hack Free Fire 1.22.4 - Hack Antenna Full Không Mất, Người Trắng, Đen - Fix Lỗi Out Game Có Thể Đấu Hạng.

Dung lượng: 3.5Kb

Chức năng: 

- Chống lỗi 105/106, văng game.

- Ăng ten full nhân vật không mất.

- Hack nhân vật màu trắng.

- Hack nhân vật màu đen.

- Có bật tắt hack trong game.

Link tải: https://goo.gl/B7tuHD

Hướng dẫn:

- Tải hack về và chạy bằng Game Guardian.

- Nên chạy bằng GG bản mới nhất có thể tải tại đây: https://goo.gl/qepmJJ

Video:Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: