Sunday, October 7, 2018

Mod Menu Free Fire 1.22.4 - Hướng Dẫn Cài Đặt Và Sử Dụng Mod Menu Hack Free Fire Mới Nhất Bá Đạo Nhất.Thông tin: Mod Menu Free Fire 1.22.4 - Hướng Dẫn Cài Đặt Và Sử Dụng Mod Menu Hack Free Fỉre Mới Nhất Bá Đạo Nhất.

Dung lượng: 2Mb

Chức năng:

- Hack 2x Hight Jump - Nhảy cao 2x.

- No Fog, No Tree, No Grass -  Xóa Sương Mù, Xóa Cây, Xóa Cỏ.

- Damage +15% - Tăng Damage 15%.

- Less Recoil - Ít  Giật.

- Fly Hack - Hack Bay.

- Aim Lock - Khóa Mục Tiêu.

- Semi Aim Bot - Dí Tâm.

- All Female -  Tất Cả Là Phụ Nữ.

- All Male - Tất Cả Là Đàn Ông.

- No KnockDown - Không Ghim Tâm Vào Kẻ Thù Đã Ngã.

- No Fall DMG - Không Lỗi  Damage.

- Fast Eat Mushroom - Ăn Nấm Nhanh.

- Wall Hack -  Đi Xuyên Tường.

Link tải:

1. Virtual Xposed: https://goo.gl/GbH3oX

2. FFH4X: https://goo.gl/pXgp2J

3. Free Fire 1.22.1: https://goo.gl/bCQiKq

Hướng dẫn:

- Như video.

Video:

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: