Tuesday, October 9, 2018

Mod Menu Free Fire 1.22.4 - Tăng Công Dụng Hack, Thêm Chức Năng Fix Lag, Cài Đặt Menu Hack Trên Dual Space.Thông tin: Mod Menu Free Fire 1.22.4 - Tăng Công Dụng Hack, Thêm Chức Năng Fix Lag, Cài Đặt Menu Hack Trên Dual Space.

Dung lượng: 2Mb

Chức năng:

- Hack 5x Hight Jump - Nhảy cao 5x.

- No Fog, No Tree, No Grass -  Xóa Sương Mù, Xóa Cây, Xóa Cỏ.

- Damage 45% - Def 45% - Tăng Damage 45% -  Gíap 45%.

- Less Recoil 99% -Không Giật 99%.

- Aim Lock - Khóa Mục Tiêu.

- Semi Aim Bot - Dí Tâm.

- All Female -  Tất Cả Là Phụ Nữ.

- All Male - Tất Cả Là Đàn Ông.

- Fast Eat Mushroom - Ăn Nấm Nhanh.

- Wall Hack -  Đi Xuyên Tường.

- Fix Lag.

HIỆN TẠI DUAL SPACE ĐANG LỖI NÊN MÌNH XIN PHÉP UP BẢN HACK CHO VIRUAL XPOSED. MÌNH SẼ CHỈNH SỬA BẢN CHO DUAL SPACE NGAY LUÔN.


Link tải: 

1. Virtual Xposed: https://goo.gl/GbH3oX

2. FFH4X:  https://goo.gl/eRNtim

3. Free Fire 1.22.1: https://goo.gl/bCQiKq

Hướng dẫn cài đặt:

- Như video.Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: