Wednesday, October 17, 2018

Mod Skin Liên Quân Mobile 1.25.1.2 - Full Skin Không Lỗi, Không Khóa Nick.Thông tin: Mod Skin Liên Quân Mobile 1.25.1.2 - Full Skin Không Lỗi, Không Khóa Nick.

Dung lượng: 5KB

Chức năng:

- Mod Skin Tướng Liên Quân.

Link tải: https://goo.gl/whQpzt

Hướng dẫn cài đặt:

Bước 1: Truy cập vào quản lý file của máy chọn Bộ Nhớ Máy - Android - data - com.garena.game.kgvn - files - Resource - 1.25.1 - AssetBundle tìm đến tập tin AllActorInfos.assetbundle vào xóa đi.

Bước 2: Tải file mod skin trên về và coppy vào thư mục Bộ Nhớ Máy - Android - data - com.garena.game.kgvn - files - Resource - 1.25.1 - AssetBundle

Video:


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: