Friday, November 2, 2018

Fix Lag Free Fire 1.24.2 - Giảm Nhẹ Data Game, Xóa Shop, Vòng Quay Và Đồ Giúp Chơi Game Mượt Mà.Thông tin: Fix Lag Free Fire 1.24.2 - Giảm Nhẹ Data Game, Xóa Shop, Vòng Quay Và Đồ Giúp Chơi Game Mượt Mà.

Dung lượng: 6Mb

Chức năng:

Giảm Nhẹ Data Game.

- Xóa Chức Năng Game.

- Tăng Trải Nghiệm Mượt Mà Trên Máy Yếu.

- Vào Trận Nhanh.

- Ổn Định FPS.


Link tải: https://goo.gl/qEjbfr

Hướng dẫn cài đặt:

- Như Video.


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: