Thursday, November 1, 2018

Fix Lag Free Fire 1.24.2 V1 - Vào Trận Nhanh, FPS Ổn Định, Giảm Nhẹ Data GameThông tin: Fix Lag Free Fire 1.24.2 V1  -  Vào Trận Nhanh, FPS Ổn Định, Giảm Nhẹ Data Game

Dung lượng: 8MB

Chức năng:

- Giảm Nhẹ Data Game

- Fix Hình Ảnh

- Fix Đồ Họa

- Vào Trận Nhanh

- FPS Ổn Định

Link tải: https://goo.gl/qTR8Uz

Hướng dẫn sử dụng: 

- Như video.Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: