Sunday, November 4, 2018

Fix Lag Free Fire 1.24.2 v3 - Fix Lag, Vào Trận Nhanh, Mở Lại Vòng Quay, Mod Trang Phục Mặc Định.Thông tin: Fix Lag Free Fire 1.24.2 v3 - Fix Lag, Vào Trận Nhanh, Mở Lại Vòng Quay, Mod Trang Phục Mặc Định.

Dung lượng: 8Mb

Chức năng:

Giảm Nhẹ Data Game.

- Xóa Chức Năng Game.

- Mở Lại Vòng Quay.

- Mod Tất Cả Người Chơi Trang Phục Mặc Định.

- Tăng Trải Nghiệm Mượt Mà Trên Máy Yếu.

- Vào Trận Nhanh.

- Ổn Định FPS.


Link tải: https://goo.gl/zkimJ7

Hướng dẫn cài đặt:

- Như Video.Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: